เพราะข้าวคือชีวิตของชาวนา…

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

การไปบ้านหนองแกในครั้งหลังสุดนี้ ได้เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว ร่วมกับชาวบ้านหนองแก ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นพิธีที่ประทับใจมากค่ะ รู้สึกว่า”ข้าวคือชีวิต”

เริ่มต้นด้วยการเจริญพระพุทธมนต์นำโดยพระคุณเจ้า ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองแก เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์ก็ถวายภัตตาหารเพล

 

ระหว่างพระสงฆ์ฉันข้าว คุณลุงสุข ภูระบัติ พ่อใหญ่แห่งบ้านหนองแก ก็เริ่มทำพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว

โดยให้พวกเราและชาวบ้านนั่งล้อมวงรอบกองข้าวเปลือก ผลิตผลที่ชาวบ้านภาคภูมิใจ ลุงสุข บายศรีเป็นภาษาอีสานอย่างไพเราะ. เนื้อหาใจความ คือการแสดงความกตัญญู และขอบคุณ ต่อเจ้าแม่โพสพ ที่ได้ช่วยให้ผลผลิตดี และเป็นการอวยพรให้ผู้ที่ได้กินข้าวนี้ ได้รับแต่สิ่งมงคลทั้งสุขภาพที่ดี มีความสุข ความเจริญอายุมั่นขวัญยืนตลอดไป

ตลอดระยะเวลาที่ได้นั่งร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว กับชาวบ้านทำให้รู้สึกว่า ข้าวคือชีวิต และจิตวิญญาณของชาวนาจริงๆ จากทุกถ้อยคำที่ลุงสุข ภูระบัติ ขับกล่อมระหว่างพิธี

ทุกขั้นตอนของการปลูกข้าว ชาวนาจะทำด้วยใจ ตั้งแต่การปลูกที่ทำด้วยความตั้งใจ ดูแลเอาใจใส่ข้าวที่ปลูกอย่างดี ตลอดระยะเวลา 6 เดือน เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว ก็นำข้าวมาประกอบพิธีเพื่อให้เป็นข้าวมงคลสำหรับผู้บริโภค “ข้าว” สำหรับชาวนาจึงไม่ใช่แค่ผลผลิต แต่หมายถึงชีวิต และจิตวิญญาณ ของชาวนาเลยทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*