กล้วยไม้ไทย เอกลักษณ์ไทย สร้างรายได้ระดับโลก

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กล้วยไม้ไทยมีความสวยงาม คงทน คุ้มค่า ใช้ประดับตกแต่งได้หลายวัน จงเป็นที่นิยมไปทั่วโลก โดยเฉพาะญี่ปุ่นและอิตาลี ถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ของไทย เป็นอีกหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้เข้าประเทศ

ปัจจุบัน ไทยเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้เป็นอันดับหนึ่งของโลก ทำรายได้เข้าประเทศประมาณปีละ 2,000 ล้านบาท ผู้ผลิตกล้วยไม้ของไทย มีศักยภาพ เช่น บริษัท BANGKOK ORCHID สามมารถผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพสูง นอกจากนั้นผู้ผลิตกล้วยไม้ไทยยังได้พยายามเพิ่มมูลค่า (Value Add) ให้กล้วยไม้ไทย โดยผสมผสานกับศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้ของไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ทำเป็นพวงมาลัยสวยงาม ดังในภาพ

ครั้งล่าสุดไปกราบพระพุทธเจ้าที่ลุมพินีกับสถานที่ประสูติ ณ. ประเทศเนปาลหน่อยก็ได้นำพวงมาลัยดอกกล้วยไม้ไปบูชา มีนักท่องเที่ยว และผู้แสวงบุญต่างมารุมดูและขอถ่ายรูปหลายราย

พวงมาลัยดอกกล้วยไม้นี้คือตัวอย่างที่ดียิ่ง สำหรับการนำรากฐานอันแข็งแกร่งของคนไทยทั้ง 2 ด้าน คือ ภูมิปัญญาความชำนาญด้านการเพาะปลูก มาผนวกกับ ศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้อันวิจิตรของคนไทย อันเป็นวัฒนธรรมที่เป็น “เอกลักษณ์” ของประเทศไทย ที่ชาติอื่นทำไม่ได้ มาเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรไทย

เราไม่ควรละเลยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของเราคือ “ภาคการเกษตร” ซึ่งควรต้องได้รับกาสนับสนุนอย่างจริงจัง เพื่อให้ทำรายได้เข้าประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปได้