ถึงเวลา… จัดระเบียบรถตู้

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เห็นข่าวว่า คสช. จะเอาจริงกับรถตู้ โดยใช้ ม.44 ดิฉันสนับสนุนค่ะ แต่อย่าแค่กำหนดเพิ่มโทษ เพราะจะไม่สามารถป้องกันความสูญเสียได้

ในสมัยดิฉันเป็น รมช. คมนาคม ได้ผลักดันการออกกฎหมาย เข็มขัดนิรภัยและหมวกกันน็อค เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนน และพยายามผลักดันการควบคุมเวลาการขับขี่ของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก ทุกประเภท ไม่ให้เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน และต้องขับขี่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง หรือครบ 4 ชั่วโมงต้องพัก 30 นาที โดยให้คนขับบันทึกส่งบริษัท และบริษัทต้องจัดส่งให้ขนส่งจังหวัดตรวจทุกวัน รวมทั้งกำหนดการควบคุมความเร็วใหม่

ในช่วงนั้น เป็นเวลากว่า 20 ปีมาแล้ว เรายังไม่มี GPS บันทึก จึงมีการท้วงติงจากหลายฝ่ายว่า จะเป็นกฎหมายที่ควบคุมและตรวจสอบไม่ได้ เพราะคงมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อย ที่ทำรายงานเท็จและราชการก็จะตรวจสอบไม่ได้ จึงผลักดันไม่สำเร็จ

แต่ขณะนี้ ผ่านมา 20 กว่าปี เรามีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย มีระบบ GPS และระบบบันทึกข้อมูล ที่ราคาไม่แพง ติดตั้งง่าย ทำให้การควบคุมตรวจสอบ ทำได้ง่ายแม่นยำ และรวดเร็ว

ขอแสดงความเห็นว่า ถ้าคณะ คสช. จะใช้ ม.44 โดยการยกเลิกรถตู้ แล้วให้เป็นรถ Mini Bus แทน จะแก้ไขปัญหาไม่ได้จริง เพราะถ้าไม่ควบคุมชั่วโมงการขับขี่ จะเป็นรถตู้ รถ Mini Bus หรือรถ Bus คนขับก็หลับในได้ทั้งนั้น ถ้าพักผ่อนไม่พอ ยิ่งรถใหญ่ขึ้น ยิ่งเสียหายและสูญเสียมากขึ้น

จึงฝาก คสช. ว่า ถ้าจะให้ปัญหานี้บรรเทาลงได้ ถึงเวลาที่เราจะหยิบยก เรื่องการควบคุมความเร็ว และควบคุมเวลาขับขี่มาใช้ รวมทั้งการเข้มงวดการตรวจสภาพรถขนส่งสาธารณะ และรถบรรทุก ทุกประเภทโดยอาศัยเทคโนโลยี่สมัยใหม่ มากำกับควบคุม เพราะอุบัติเหตุที่ทำความเสียหายใหญ่ๆ มักจะเกิดจากการหลับใน ของผู้ขับรถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะ ทั้งสิ้น